O obci

Založení obce se předpokládá kolem roku 500 a její jméno pochází pravděpodobně od stařešiny Radosty. První písemná zpráva o obci Radětice je v latinsky psané smlouvě ze dne 17. června 1291. V tomto období mohla mít obec asi 25 domků. Postupem doby se obec rozrůstala a dnes ( k 1. 1. 2008 ) má 113 čísel popisných a 222 obyvatel.

Obec vlastní 206 ha lesa na kterých samostatně hospodaří. Na polích od roku 1992 hospodaří zemědělská společnost LÍPA s.r.o. Za bohatým společenským životem stojí aktivní činnost občanů ve společenských organizacích a spolcích. V obci působí knihovna. Na obci je vedena kronika. Obecní úřad vydává zpravodaj - informační občastník obecního úřadu. V roce 2004 byly předány obci obecní symboly.

Více o obci

rybník v Raděticích obec Radětice dětské hřiště v Raděticích

Odkaz na zprávy z úřadu

Logo - Jihočeský kraj

Logo - geoportál

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv