Zkamenělé stádo

Zkamenělé stádo

K lesu Poušť se váže pověst o zkamenělém stádu - velké kameny v lese: Na místech, kde se naházejí dnes velké kameny, pásával obecní pastýř z Radětic stádo dobytka. Pastýř dopřával dobytku, a tak se stávalo, že se na pastvě pozdržel. To ovšem zlobilo hospodyně, které čekaly na dojení. Nejvíce se na pastýře zlobila bohatá selka Jírová Jednou, když se pastýř zase zapomněl, tak tato bohatá selka vyšla na náves, zahrozila pravou rukou a zvolala: "Bodejž jsi tam i s tím stádem zkameněl." Jak ta rouhavá slova vyřkla, země se zatřásla a pastýř se i s celým stádem proměnil v kameny. Kameny jsou hned na kraji lesa v levo od hájovny, dnes je tam paseka. Tyto kameny jsou ze švédské žuly a čediče a byly tam naplaveny na ledovci.