Mohyly

Mohyly

Mohyly a hradiště, nacházející se na našem katastru, nepatří mezi klasické přírodní prvky, ale vlivem času se staly nedílnou součástí krajiny, což dokumentují staleté smrky a borovice na vyvýšeninách ( původní mohyly a hradby ). Na našem katastru se nachází několik stovek různě roztroušených mohyl. Některé se staly terčem vandalů, některé se dočkaly v období let 1870 - 1933 archeologického průzkumu. Předměty, které byly nalezeny, jsou uloženy ve sbírkách muzea v Bechyni, v Táboře a v Národnín muzeu v Praze. Zbytky sídliště, především pak ochranné valy a v těsné blízkosti tohoto sídliště asi 50 mohyl se nachází nedaleko hájovny Soví ve směru po asfaltové cestě k Borovanům u Borovské cesty. Podle velikosti sídliště a počtu mohyl se odhaduje, že zde lidé žili asi 100 let v době před cca 3000 lety.