Kostelík

Kostelík

Roku 1676 nechal nábožný hrabě Jan Norbert ze Štenberka vystavět na skalní vyvýšenině v lese Poušť kostelík sv. Jana Křtitele s poustevnou. Poustevna byla dřevěná stavba se dvěna světničkami a sklepem. Poustevníci tam žili od roku 1678 až do roku 1793. V kostelíku byla naposledy sloužena mše v roce 1830. V roce 1864 byl kostelík vyloupen, zůstal prázdný a sloužil jako úkryt potulným zlodějům. V roce 1930 koupila kostelík evangelická metodistická církev, která kostelík opravila a zřídila tam až do roku 1950 letní ozdravný tábor pro sirotky ve vyřazených železničních vagonech. V roce 1968 byla ozdravovna obnovena a v okolí kostelíka byly vystavěny chatky. Od roku 1980 v areálu kostelíka evangelická metodistická církev pořádá kurzy zaměřené na křesťanskou výchovu a areál slouží pro církev k rekreačním účelům.