Kaplička- zvonice

Kaplička-zvonice

Radětičtí toužili, z dochovalých záznamů, po svém vlastním kostelu nebo aspoň kapli již v polovině 18.století, ale protože nebyly peníze tak se se stavbou zvonice - kaple započalo v květnu roku 1921 a stavba byla ukončena v srpnu téhož roku. Zvonice je vysoká 11,80m. Zvon, který vážil 43,5 kg, byl vysvěcen. Roku 1942 byl však odvezen pro německý válečný průmysl. V roce 1946 byl z Tábora dovezen nový zvon, který je na zvonici dodnes. V roce 2002 byla obnovena původní vnitřní malba zvonice, byla provedena obnova obrazové výzdoby, čtyři svaté obrazy, a byl zrekonstruován oltář, nad nímž visí velký obraz od Bohumila Babáčka z roku 1938, představující Jana Křtitele, který křtí Ježíše Krista stojícího v řece.

zvonice