Úsměf

Úsměf

"Úsměf" je poměrně mladý spolek, který vyvijí svoji činnost od r. 1998. I za tak krátkou dobu své činnosti má dnes již pevné místo mezi společenskými organizacemi a spolky. Jeho největším přínosem je, že začal organizovat masopustní průvody v obci, na které se všichni občané nesmírně těší, neboť masopustní družina navštíví každé stavení v obci, tam popřeje hospodáři hodně hojnosti a zdraví, něco ve stavení pojedí i popijí a nějakou taškařicí ve stavení vždy pobaví. Pokouší se i o další akce, např. soutěže v netradičních disciplínách, dlouhodobý turnaj dvojic v nohejbale, velikonoční běh.