Spolek rybářů

Spolek rybářů

Členové místního spolku rybářů využívají ke své činnosti obecní rybník - koupaliště za vsí a zároveň se starají o jeho údržbu a o údržbu jeho okolí. Do společenského života přispívá spolek především každoročním organizováním rybářských závodů u příležotosti zahájení vlastní rybářské sezóny. Tyto rybářské závody mají své neopakovatelné kouzlo, hraje místní hudební těleso, je zajištěno občerstvení, a to vše přiláká každoročně mnoho diváků. Tato tradice trvá od roku 1982, kdy byl místní spolek rybářů založen.