Sbor dobrovol. hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší organizací. Jejich založení se datuje v r. 1881. Hasiči patřili v minulých dobách k nejaktivnějšímu spolku v obci. Jejich činnost byla velmi různorodá od skutečného hašení požárů, přes veřejnou angažovanost až po vlastní zábavu.

Jak ukazují záznamy z kronik naši hasiči likvidovali, nebo se podíleli na likvidaci řady požárů v naší obci.

* v roce 1889 velikého požáru, který zničil stodoly u gruntu č.18 a č.17
* v roce 1929 požáru obytného stavení u Burianů, který vznikl neopatrností kočího
* rovněž v roce 1929 požáru obytného stavení u Tylů
* v roce 1954 požáru, který vznikl následkem elektrického zkratu u Pokorných č.4,
kde vyhořela kůlna, stodola a částečně i obytné stavení
* v roce 1962 požáru u Tylů, který založily děti hrající si ve stodole se zápalkami,
stodola shořela
* v roce 1986 požáru stáje koní, bývalého JZD u Melounků, který opět založily děti
se zápalkami, tento požár se obešel bez větších materielních škod
* v roce 1993 zahořelo na Viktorově mlýně, opět bez větších ztrát
* poslední požár se datuje v roce 1997 v Kvasničkově chatě, kde shořelo vnitřní
vybavení chaty

V posledním období spočívá činnost hasičů především ve sportovním soutěžení v požárním útoku, ve sběru železného šrotu a v podilu na zabezpečování společenských akcí v obci.

V letošním roce ( 2011 ) si hasiči připomenou 130. výročí od svého založení. Oficielní oslavy se připravují na 25. červen 2011.