Radětický spolek žen

Radětický spolek žen

ČESKÝ SVAZ ŽEN
Dlouhá léta, od r. 1946, působí v obci v různých podobách svaz žen, v současnosti Český svaz žen. V červnu v roce 2017 se svaz žen zrušil a ženy si založili spolek.

RADĚTICKÝ SPOLEK ŽEN
Ženy se především organizují společenské akce - maškarní ples, maškarní karneval pro děti, soutěžní odpoledne pro děti na MDD, módní přehlídky, ukázky vázání suchých květin, ukázky kosmetiky. Velký podíl mají na práci s dětmi.