Zemědělství

LÍPA ČR s.r.o.

Zemědělská společnost zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou

kontakt - telefon:
381 211 059 ( provoz )
381 213 395 ( ekonomické oddělení )
e-mail: lipa.radetice@mybox.cz