Složení zastupitelstva

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce Komise
starosta František Radvan 605827162 starosta
místostarosta František Hejl místostarosta
Milan Fuka předseda kontrolní výbor
František Havlíček předseda komise pro výstavbu a rozvoj obce
Jaroslav Kratochvíl předseda sbor pro občanské záležitosti
Ladislav Novák předseda komise pro práci s mládeží,
Ing. Eva Stankovičová předseda finanční výbor


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.