Obec Radětice

Úvod

Úvod

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 19. září 2006 vyhodnotilo plnění úkolů z Programu obnovy vesnice ve volebním období 2003 - 2006.

Na základě splnění převážné většiny úkolů a na základě nově vzniklých potřeb doporučilo, aby po svém zvolení, nově zvolené zastupitelstvo obce zpracovalo úkoly a potřeby obce do nového "Programu obnovy vesnice na léta 2007 - 2010".

Nově zvolené zastupitelstvo obce na svém zasedání 23.11.2006 projednalo návrh "Programu obnovy vesnice na léta 2007 - 2010" a doporučilo jej k veřejnému projednání s občany.

Návrh byl zveřejněn na úřední desce a v obecním zpravodaji.

Ostatní občané, pokud měli potřebu podělit se o svůj názor, tento prezentovali při každodenním styku se členy zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce na základě kladného výsledku veřejného projednání návrhu "Programu obnovy vesnice" návrh jednomyslně schválilo dne 9. ledna 2007.

Dnes je: 17.08.2018

Svátek slaví: Petra

oddělovač

Aktuality

Zpravodaj - červenec 18
více
Zpravodaj - červenec 18
více
Zpravodaj - červen 18
více
Zpravodaj - květen 18
více
Závěrečný účet za rok 2017
více
Zpravodaj - duben 18
více
Zpravodaj - březen 18
více
Zpravodaj - únor 18
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
Zpravodaj - leden 18
více
Prezidentské volby 2018
více
oddělovač

Anketa

Do které ZOO byste nejraději jeli na celodenní výlet pro děti, pořádaný obcí dne 9.6.2018? Možnost hlasovaní do 10.05.2018.

oddělovač