Zastupitelstvo obce

Do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018

 

 Bylo zapsáno 195 voličů. Práva volit využilo 137 voličů, což je 70 %.

 

Kandidáti obdrželi tyto počty hlasů:

Jaroslav Kratochvíl

99

hlasů
Ing. Eva Stankovičová

84

hlasů
Milan Fuka

80

hlasů

František Radvan

76

hlasů
František Havlíček

74

hlasů
František Hejl

70

hlasů
Ladislav Novák

63

hlasů
-------------------------------    
Roman Houdek

62

hlasů
Anna Nohavová

45

hlasů

Petra Obertolová

38

hlasů
Nikola Kodžamanová 33

hlasů

Andrea Durčiak 32

hlasů

Miroslav Kazimour

18

hlasů

Zdeněk Cvach 16

hlasů