Symboly obce

Úvod

Na zasedání obecního zastupitelstva dne 13.5.2003 bylo rozhodnuto, že obec požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o schválení znaku a praporu. Návrh znaku a praporu vypracoval historik Mgr. Jan Adámek z Prácheňského muzea v Písku a grafik František Doubek ze Soukromé střední výtvarné školy v Písku. Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny P ČR na svém zasedání 17. 9. 2003 schválil navržené symboly naší obce.

 

Slavnostní předání dekretu o udělení znaku a praporu obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnilo 5. února 2004.

 

Oficielní předání a představení obecních symbolů se uskutečnilo 26. června 2004 při setkání rodáků. Předání praporu starostovi obce provedl poslanec Parlamentu ČR pan Miloslav Kalousek.


Znak obce

Obecní znakZákladem znaku je zelený štít. Zelená barva vyjadřuje lesy, které obklopují naši obec. Na zeleném štítu je stříbrná věž kostela s červenými zavřenými vraty na zlatých závěsech, červenou římsou a červenou střechou se zlatou zvoničkou se zlatým zvonem a červenou střechou zakončenou zlatou makovicí a křížem. Toto zobrazení představuje zvonici s kaplí sv. Jana Křtitele, neboť tato zvonice je přirozeným centrem obce. V horní části znaku je po stranách zvoničky zlatá osmihrotá hvězda, znázorňující rod Štenberků, kteří obec v rámci bechyňského panství opakovaně vlastnili. V dolní části znaku je stříbrné vlnité břevno, jako symbol tekoucí vody, neboť téměř celé katastrální území je vymezeno vodními toky.

 


Prapor obce

Barevné zobrazení praporu odpovídá základním barvám na znaku. Základem praporu je zelený list s kosmým bílým pruhem. V dolním a horním cípu praporu je po jedné zlaté osmihroté hvězdě. Poměr šířky k délce praporu je 2 : 3.