Vzhled obce

Vzhled obce

C) Vzhled obce a jejího okolí

1. Obecní budovy a objekty

- opravit taras u čekárny

- vybudovat přístřešek "pergolu" u obecní hospody

- vyměnit dřevěnou podlahu na jevišti

- vyměnit kotel pro vytápění KD, nebo provést úpravy na společné vytápění
hospody a KD

- výměnit střešní krytinu nad jevištěm KD, natřít plechové střechy, okapy
a okapové svody na KD

- opravit fasádu na kabinách

- provést celkovou opravu výčepu a salónku v obecní hospodě (elektro,
obložení, podlahová krytina v salónku)

2. Rybníky

- osázet prostory kolem koupaliště zelení ( stromy, keře )

- na dolejším rybníku vyměnit zábradlí

- opravit propouštějící hráz u rybníka u Jednoty

- udělat nový plovoucí ostrůvek na rybníku u Jednoty

3. Ostatní objekty

- provést celkovou obnovu chodníků

- sledovat stav ostatních objektů (čekárna apod.) a vzniklé závady
bezprodleně odstraňovat

4. Veřejné prostranství

- zajistit včasný posyp místních komunikací a chodníků v případě jejich
nesjízdnosti a neschůdnosti

- vytvořit stezku ke koupališti

- vybudovat parkoviště u fotbalového hřiště ( před zahrádkami )

- provést parkovou úpravu prostoru za čekárnou, nebo dle bodu B/3

- prořezávat a odstraňovat náletové dřeviny kolem cest za obcí