Volný čas

Volný čas

E) Kultura, sport, volný čas

1. Společenské akce

- ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti, a se společenskými
organizacemi a spolky zorganizovat v roce 2009, nebo 2010 sraz rodáků

- podporovat společenské akce organizované spol.organizacemi a spolky
( rybářské závody, průvod maškar, motoršou apod. )

2. Sport

- uvolňovat s rozpočtu finanční prostředky na zajištění účasti fotbalového
mužstva v soutěži

- umožňovat bezplatně využívání prostorů KD a tím podporovat sportovní
aktivity ( florball, horolezectví, a jiné)

3. Divadlo

- umožňovat ochotnickému souboru využívat zdarma prostory v KD pro
jeho činnost

- v případě potřeby poskytnout ochotnickému souboru materiálně -
technickou pomoc

4. Společenské organizace a spolky

- minimálně 1x ročně zorganizovat společné setkání se zástupci
společenských organizací a spolků

- uvolňovat s rozpočtu potřebné finanční prostředky na zajištění činnosti
společenských organizací a spolků

- umožňovat zdarma využívání obecního majetku pro jejich činnost

5. Knihovna

- podporovat obnovu a doplňování knihovního fondu

- stanovit nová pravidla pro využívání veřejného internetu