Vnitřní záležitosti

Vnitřní záležitosti

A) Vnitřní záležitosti

1. Obecní úřad pro občany

- pokračovat ve vydávání obecního zpravodaje s důrazem na informovanost
  občanů

- instalací zvonku u vchodu obecního úřadu umožnit využítí obecního úřadu
  i pro občany, kterým schody omezují využívat obecní úřad


2. Zadávání zakázek

- při zachování volné soutěže upředňostňovat přidělování zakázek a prací
  pro obec firmám a občanům nacházejícím se na území obce

3. Dotace, příspěvky, dary

- pravidelně podávat žádosti o dotace v rámci Programu obnovy vesnice

- využívat dotace na hospodaření v obecních lesích

- hledat a využívat další možnosti v dotacích, příspěvcích a darech

4. Obecní daně a poplatky

- sledovat dodržování obecně závazných vyhlášek