Veřejný pořádek

Veřejný pořádek

D) Veřejný pořádek

1. Odpady

- snížit náklady na svoz a likvidaci odpadu

- ve spolupráci s LÍPOU likvidovat trávu a drobné rostlinné zbytky

- najít vhodná místa na odkládání zeminy a stavební sutě

- kontrolovat a vyžadovat dodržování obecně závazné vyhlášky č.2/01
o odpadech

- zvýšit počet kontejnerů na plasty a udržovat pořádek v prostoru pro
kontejnery na sklo a plasty

- sledovat možné lokality s výskytem "černých skládek" a v případě jejich
vzniku tyto neprodleně likvidovat

2. Domácí zvířectvo

- kontrolovat a vyžadovat dodržování obecně závazné vyhlášku č.1/01
o povinnostech majitelů psů na území obce

3. Veřejné prostranství

- ošetřovat parkové travnaté plochy

- zajišťovat odborné ošetření stromů a keřů ( ostříhání, prořezávání )

4. Cesty a komunikace

- průběžně zpevňovat polní a lesní cesty

- zpevnit cestu od zemědělské společnosti LÍPA kolem zahrad

- zpevnit cesty kolem obce ( za zahrady )

- opravit výtluky na cestě k lesu ve směru na Soví