Úvod

Úvod

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 19. září 2006 vyhodnotilo plnění úkolů z Programu obnovy vesnice ve volebním období 2003 - 2006.

Na základě splnění převážné většiny úkolů a na základě nově vzniklých potřeb doporučilo, aby po svém zvolení, nově zvolené zastupitelstvo obce zpracovalo úkoly a potřeby obce do nového "Programu obnovy vesnice na léta 2007 - 2010".

Nově zvolené zastupitelstvo obce na svém zasedání 23.11.2006 projednalo návrh "Programu obnovy vesnice na léta 2007 - 2010" a doporučilo jej k veřejnému projednání s občany.

Návrh byl zveřejněn na úřední desce a v obecním zpravodaji.

Ostatní občané, pokud měli potřebu podělit se o svůj názor, tento prezentovali při každodenním styku se členy zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce na základě kladného výsledku veřejného projednání návrhu "Programu obnovy vesnice" návrh jednomyslně schválilo dne 9. ledna 2007.