Sociální oblast

Sociální oblast

F) Sociální oblast

1. Životní výročí občanů

- poskytovat věcné dary v hodnotě 500,- Kč s možností vlastního výběru při
životních výročí 60, 65, 70, 75 let a dále každým rokem

2. Bydlení

- poskytovat nenávrátné příspěvky na výstavbu či rekonstrukci při které
vznikne nová bytová jednotka

- připravit podmínky ( pozemky, voda apod. ) pro novou výstavbu domů

3. Dopravní obslužnost

- udržet dopravní obslužnost podle skutečných potřeb občanů

4. Podpora při narození dítěte

- zachovat pravidla z usnesení zastupitelstva z 7.10.1999 a poskytovat
příspěvek při narození dítěte ve výši 5.000,- Kč

5. Úřad práce

- ve spolupráci s úřadem práce vytvářet na dobu určitou pracovní místa
pro potřeby obce

6. Alternativní tresty

- hledat možnosti pro využití na práce pro obec