Ostatní

Ostatní

1. Dokumentace ze života obce

- zajistit při významných akcích jejich zdokumentování formou videa
- zajistit při jiných akcích jejich zdokumentování formou fota

2. Prezentace obce

- nechat zpracovat znak a prapor obce
- vytvořit a aktualizovat stránky obce na internetu
- vytvořit prezentační videokazetu ze života obce
- vytvořit prezentační brožurku k představení obce
- vytvořit prezentační vlaječku obce s využitím pro obec, spol.org. a TJ