Investice

Investice

H) Ostatní

1. Dokumentace ze života obce

- zajistit při významných akcích jejich zdokumentování formou videa

- zajistit při jiných akcích jejich zdokumentování formou fota

2. Prezentace obce

- pravidelně aktualizovat stránky obce na internetu

- vytvořit prezentační brožurku k představení obce

- nechat vytvořit nové pohlednice obce

3. Dokumentace pro občany

- využít dokumenty ( foto, video ) k vytvoření ucelených dokumentů ze
života obce

4. Turistický ruch

- instalovat informační tabule a odpočívadla