Hospodaření s majetkem

Hospodaření s majetkem

B) Hospodaření s obecním majetkem

1. Obecní budovy

- pokračovat za stejných podmínek v pronájmu budovy bývalé školy pro
  firmu K+K POKER

- využívat budovu KD k pronájmu na jednotlivé kulturně společenské akce

2. Obecní lesy

- dodržovat LHP platný od 1.1.2002 - 31.12.2011 s důrazem na mýtní těžbu
   na minimální ploše 3 ha ročně

3. Pozemky

- ovlivnit dle možností vykupování pozemků hřiště, rybník

- pronajmout prostory za čekárnou pro zahrádkáře, nebo dle bodu C/4