Představení obce

Založení obce se předpokládá kolem roku 500 a její jméno pochází pravděpodobně od stařešiny Radosty. První písemná zpráva o obci Radětice je v latinsky psané smlouvě ze dne 17. června 1291. V tomto období mohla mít obec asi 25 domků. Postupem doby se obec rozrůstala a dnes ( k 1. 1. 2008 ) má 113 čísel popisných a 222 obyvatel. Obec vlastní 206 ha lesa na kterých samostatně hospodaří. Na polích od roku 1992 hospodaří zemědělská společnost LÍPA s.r.o. Za bohatým společenským životem stojí aktivní činnost občanů ve společenských organizacích a spolcích. V obci působí knihovna. Na obci je vedena kronika. Obecní úřad vydává zpravodaj - informační občastník obecního úřadu. V roce 2004 byly předány obci obecní symboly. V obci stojí od roku 1857 kaplička, v roce 1921 obec postavila ve svém středu zvonici - kapličku. Uprostřed obce byl v roce 1931 postaven pomník obětem 1. a 2. světové války. Po celé obci jsou bezprašné komunikace v poměrně dobrém stavu. Obec má na většině území vybudovanou kanalizační síť. V současné době se dokončují práce na hlavním vodovodním řadu nového vodovodu a v jarních měsících se budou dělat domovní vodovodní přípojky. Obec má bohatou zeleň. Dominantní postavení mají lípy a to především kolem státní silnice uprostřed obce a kaštany kolem pomníku. V obci jsou dva rybníky. Nejbližší město je Bechyně vzdálené 4 km.