Okrsková hasičská soutěž

Hasičská soutěž v Raděticích