Masopustní maškarní průvod 2010

Spolek Úsměf-Duety