Hasičské historické družstvo

Historické hasičské mužstvo