Dětský maškarní karneval 2010

sál KD v Raděticích